Parent Portal - See Directions Above

Focus is the software program Lee County uses for purposes of scheduling, attendance and grade reporting. Lee County’s Focus Parent Portal provides parents/guardians a real-time view of their child’s assignment grades, attendance information, as well as current averages in all classes. For the protection of your child’s confidential information, we have created the following secure procedures for parents/guardians to register for a Focus Parent Portal account online.

Focus (Enfoque) es un nuevo programa de computadora que el Condado de Lee ha implementado en todo el distrito para la programación de clases, la asistencia y calificaciones. El programa ofrece a los padres la oportunidad de ver las calificaciones (notas) de las asignaciones, de ver la información sobre la asistencia de sus hijos, así como los promedios actuales en todas las clases del/la niño(a). Para proteger la información confidencial de su hijo(a), hemos creado los siguientes procedimientos para los padres/tutores cuando se registran en el programa Focus (Enfoque) en la internet.

Focus se yon pwogram lojisyèl ki nouvo ke konte Lee aplike nan tout distri a pou rezon orè, prezans ak nòt ki pou rapote. Pwogram sa ki rele Focus Parent Portal ofri paran yon opòtinite pou gade klas, plasman epi yo ka wè enfòmasyon sou prezans pitit yo epi gade mwayèn aktyèl tout moun nan tout klas yo. . Pou pwoteksyon enfòmasyon konfidansyèl pitit ou, nou te kreye yon kont ki gin sekirite pou paran / gadyen ka anrejistre pou li ka resevwa yon Focus Parent Portal sou entènèt.